Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως στόχο να βελτιώσει το επίπεδο της επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους.

Στην διάρκεια των συνεδριών, Ατομικών ή Ομαδικών, δεν ασκείται κριτική στους γονείς, αλλά, μέσα από την σχέση τους με τον θεραπευτή ή/και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βοηθιούνται, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καθώς και τα ασυνείδητα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

Επομένως οι γονείς μαθαίνουν με ποιο τρόπο:

  • Ν’ αποδέχονται, δηλαδή ν’ αγαπούν το παιδί τους, χωρίς να το κακομαθαίνουν, ή να του στερούν την αυτονομία του.
  • Ν’ ασκούν την γονεϊκή του εξουσία, χωρίς να γίνονται αυταρχικοί.
  • Να οριοθετούν το παιδί τους, χωρίς να υπονομεύουν τον δυναμισμό του, ή να συντρίβουν την προσωπική του θέληση
  • Να προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αφού έρθουν σ’ επαφή με θέματα που αφορούν την δική τους σεξουαλικότητα.

Όσον αφορά την Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων, συνήθως δημιουργούνται ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, δηλαδή:

  • Ομάδες για γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας (0-5ετών)
  • Ομάδες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών)
  • Ομάδες για γονείς εφήβων (12-18 ετών).

Πέραν των δικών μου προτάσεων, τα θέματα που πραγματεύονται οι συγκεκριμένες ομάδες ποικίλλουν και εξαρτώνται άμεσα από τις προτάσεις των γονιών που συμμετέχουν.

Άρα όλες οι ομάδες δεν είναι ίδιες, ακόμα και αν τα παιδιά ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.

goneis goneis paint