Η ατομική ψυχοθεραπεία δίνει την ευκαιρία στον θεραπευόμενο να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς και να μυηθεί σ’ ένα νέο τρόπο σχετίζεσθαι.

Τα οφέλη πολλά:

  • Μαθαίνει να γίνεται παρατηρητής του εαυτού του, προκειμένου να τον γνωρίσει, να τον κατανοήσει και όχι να τον κατηγορήσει.
  • Αναγνωρίζει και μαθαίνει να διαχειρίζεται δυσλειτουργικές σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές του.
  • Μαθαίνει να βάζει όρια τόσο στον εαυτό του, όσο και στους άλλους(οικογένεια, συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες).
  • Νοηματοδοτεί την προσωπική του ιστορία.
  • Επεξεργάζεται διάφορα πανανθρώπινα υπαρξιακά θέματα, όπως ο θάνατος, η μοναξιά, τα γηρατειά κοκ.
  • Σταδιακά αναπτύσσει την δική του φιλοσοφία ζωής, δηλαδή βρίσκει το δικό του νόημα ζωής. Κατά συνέπεια ούτε επαναλαμβάνει άκριτα τους γονείς του, μα ούτε και τους κατηγορεί διαρκώς.
zograafia