Αδιαμφισβήτητα τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου είδους Ψυχοθεραπείας για όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν για οποιοδήποτε λόγο, για εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή/και στο εξωτερικό.

Παρά ταύτα-κατά την γνώμη μου- δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία.

Η έλλειψη αμεσότητας δεν ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο στενής σχέσης.