Σε μια ολοκληρωμένη Ψυχοθεραπεία Ζευγαριού εξετάζονται, κατά την γνώμη μου παράλληλα, δυο κατηγορίες θεμάτων:kyknoi

Α) Τρέχοντα προβλήματα, που σχετίζονται μ’ επαναλαμβανόμενους δυσλειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας-συμπεριφοράς. Τα μέλη του ζευγαριού μαθαίνουν να ακούν-κατανοούν το ένα το άλλο. Δεν είναι απαραίτητη η πλήρης ταύτιση, όμως η εκμάθηση πιο ευέλικτων τρόπων επικοινωνίας αποφορτίζει το αρνητικό κλίμα και αυτό είναι απαραίτητο, ιδίως εφόσον υπάρχουν παιδιά. Οι συνεχείς διενέξεις των γονιών, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στην οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν κάκιστο παράδειγμα διαφυλικών σχέσεων στα παιδιά.

Β) Μια πιο ψυχαναλυτική προσέγγιση επιδιώκει την διερεύνηση των ενδοψυχικών συγκρούσεων, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδική ηλικία του καθενός από τους δυο συντρόφους, αλλά και την μεταξύ τους δυναμική.

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να επισκέπτεται τον ψυχολόγο;

  • Όταν έχει διαταραχθεί ή διακοπεί η ερωτική του ζωή
  • Όταν έχει εκλείψει ο σεβασμός ή η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο
  • Όταν καβγαδίζουν συνεχώς, ακόμα και για ασήμαντες αφορμές. Η κλινική μου εμπειρία δείχνει ότι, συχνά, πίσω από τις φαινομενικά ασήμαντες διενέξεις, βρίσκονται ουσιαστικές- ανομολόγητες διαφορές
  • Όταν υπάρχει σωματική ή ψυχολογική βία του ενός προς τον άλλο ή εκατέρωθεν
  • Όταν υπάρχουν έντονες διαφωνίες όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών
  • Όταν ο ένας από τους δυο συντρόφους εμφανίσει κάποιο σοβαρό σωματικό ή ψυχικό νόσημα
  • Όταν το ζευγάρι υφίσταται εξωτερικές πιέσεις τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του, είτε αυτές προέρχονται από τρίτους , είτε από την πατρική τους οικογένεια.