Σκοπός της ομάδας είναι η παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς τα μέλη μέσω αυτογνωσίας, δηλαδή μέσω της συνειδητοποίησης των εσωτερικών τους διεργασιών και όχι απλά μέσω της προσφοράς έτοιμων συμβουλών και λύσεων στα προβλήματά τους.team swans

Στην ομάδα τα μέλη καλούνται να λειτουργήσουν όσο πιο αυθόρμητα μπορούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, θετικά και αρνητικά , σύμφωνα με τους προσωπικούς τους ρυθμούς.

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση. Τα μέλη φέρνουν στην ομάδα θέματα της καθημερινής τους ζωής , χωρίς να αποκλείεται και η συζήτηση κάποιων σημαντικών γεγονότων του παρελθόντος.

Εξάλλου η επεξεργασία του παρόντος βοηθά το υποκείμενο να αντιμετωπίσει το παρελθόν του από άλλη οπτική γωνία.

Στην ομάδα τα μέλη μαθαίνουν:

  • Πώς να ακούν ,να παρατηρούν, να κατανοούν καλύτερα το συνομιλητή τους, συνεπώς να επικοινωνούν με τρόπο που οδηγεί σε πιο αρμονικές σχέσεις.
  • Να κατανοούν τους παράγοντες εκείνους, που εμποδίζουν την εξέλιξή τους και να αναπτύσσουν καινούργιους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.
  • Πώς μπορούν να δώσουν ή να πάρουν βοήθεια, αλλά και τι δεν μπορούν να περιμένουν από τους άλλους.
  • Ότι δεν είναι μόνα, αφού υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, που σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο ή αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα.

Τα θέματα που συζητιούνται μέσα στην ομάδα δεν πρέπει να μεταφέρονται εκτός ομάδας (εχεμύθεια).

Το συγκεκριμένο είδος Ομάδας απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη επαφή με την Ομαδική Ψυχοθεραπεία.team paintΜιλάμε για μια Ομάδα Μικρής Διάρκειας (12 συνεδρίες, δηλαδή 3 μήνες).
Προτού ξεκινήσει η συγκεκριμένη ομάδα, ο θεραπευτής κάνει 2 διερευνητικές συνεντεύξεις με κάθε ένα από τα υποψήφια μέλη ξεχωριστά, προκειμένου να τα βοηθήσει να εστιάσουν σε ένα ή το πολύ δυο θέματα τα οποία θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των τριών μηνών λειτουργίας της Ομάδας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα ν’ ανοιχτούν θέματα για τα οποία δεν θα υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας με κίνδυνο ο θεραπευόμενος να αισθανθεί μετέωρος και να βιώσει υπερβολικό άγχος.
Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν στοχεύει στην πραγματοποίηση σημαντικών ενδοψυχικών αλλαγών των θεραπευόμενων οι οποίες, όπως προκύπτει από την πολύχρονη κλινική μου εμπειρία, απαιτούν περισσότερο χρόνο.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το συγκεκριμένο είδος Ομάδας απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη επαφή με την Ομαδική Ψυχοθεραπεία.
Μιλάμε για μια Ομάδα Μικρής Διάρκειας (12 συνεδρίες, δηλαδή 3 μήνες).

Προτού ξεκινήσει η συγκεκριμένη ομάδα, ο θεραπευτής κάνει 2 διερευνητικές συνεντεύξεις με κάθε ένα από τα υποψήφια μέλη ξεχωριστά, προκειμένου να τα βοηθήσει να εστιάσουν σε ένα ή το πολύ δυο θέματα τα οποία θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των τριών μηνών λειτουργίας της Ομάδας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα ν’ ανοιχτούν θέματα για τα οποία δεν θα υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας με κίνδυνο ο θεραπευόμενος να αισθανθεί μετέωρος και να βιώσει υπερβολικό άγχος.

Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν στοχεύει στην πραγματοποίηση σημαντικών ενδοψυχικών αλλαγών των θεραπευόμενων οι οποίες, όπως προκύπτει από την πολύχρονη κλινική μου εμπειρία, απαιτούν περισσότερο χρόνο.